ANAKONDA
Aktualności 2016
Change version
Anakonda - 16 jest ćwiczeniem w którym szkolą się nie tylko żołnierze ale i funkcjonariusze innych służb mundurowych.


Działania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wspierają m. in. przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówki Straży Granicznej w Szczecinie: mjr SG Wojciech Wiśnios oraz kpt. SG Tomasz Bachorski.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) do zadań Straży należy m.in.
•    współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
•    gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;

W ramach prowadzonego obecnie na terenie kraju ćwiczenia Anakonda - 16 możliwe jest praktyczne współdziałanie służb. „Takie wspólne działanie daje nam szerokie możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności. Doskonalimy przede wszystkim sposoby łączności. Bez wątpienia to, czego się nauczyliśmy przez ostatnie dni będziemy mogli wykorzystać w naszej codziennej służbie” – powiedział mjr SG Wojciech Wiśnios.

Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Marek Sokołowski bardzo dziękuje funkcjonariuszom oraz ich przełożonym za umożliwienie wspólnych ćwiczeń i możliwość zdobywania kolejnych doświadczeń i umiejętności dla obu współpracujących stron.


Tekst: por. Paulina Montewka, mjr Zbigniew Tuszyński
Foto: st. chor. Sławomir Tessar