ANAKONDA
Aktualności 2016
Change version
W dniu 10 czerwca 2016 roku stanowisko dowodzenia Dowództwa Komponentu Lądowego odwiedził kierownik ćwiczenia Anakonda-16, Dowódca Operacyjny RSZ generał broni Marek Tomaszycki.Kierownika ćwiczenia Anakonda-16 powitał dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie generał dywizji dr Cezary Podlasiński. Na wstępie generał Tomaszycki zapoznał się z rozmieszczeniem stanowiska dowodzenia i jego ukompletowaniem. Z aktualną sytuacją taktyczną został zapoznany w Taktycznym Centrum Operacyjnym stanowiska dowodzenia. Ponadto kierownik ćwiczenia obserwował i wizytował działania poszczególnych komórek organizacyjnych we współpracy z żołnierzami armii sojuszniczych.


********

Defensywne ćwiczenie Anakonda-16 prowadzone jest w układzie międzynarodowym. Bierze w nim udział 18 państw członkowskich NATO i 5 państw Partnerstwa dla Pokoju. Anakonda-16 oprócz rozwijania zdolności do prowadzenia międzynarodowej operacji obronnej umożliwia także sprawdzenie zdolności do swobodnego przemieszczania się wojsk sojuszniczych i partnerskich po terenie Polski oraz zdolności krajowej infrastruktury do kompleksowego przyjęcia sojuszniczych sił wsparcia. Test swobody manewru wraz z tzw. wsparciem przez państwo-gospodarza (ang. Host Nation Support – HNS) stanowi podstawę logistycznego wymiaru ćwiczenia. wspólnej organizacji dużych przedsięwzięć.


Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Balik