ANAKONDA
Aktualności 2016
Change version
Żołnierze Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO i MP USA podczas ćwiczenia Anakonda-16 realizują działania prewencyjne i ochronne w Drawsku Pomorskim, Orzyszu, Żaganiu i Wędrzynie.Po zakończeniu pierwszego etapu szkolenia uczestnicy ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. SHARP LYNX-16 przemieścili się w rejony czterech ośrodków poligonowych, gdzie trwają międzynarodowe manewry Anakonda-16. W Drawsku Pomorskim, Orzyszu, Żaganiu i Wędrzynie ćwiczy ponad 30 tysięcy żołnierzy z 23 państw. Nad bezpiecznym przebiegiem ćwiczeń czuwają żandarmi, policjanci wojskowi i „empicy”. Bezpośrednio po przyjeździe zorganizowaliśmy dla uczestników ćwiczenia SHARP LYNX-16 szkolenie wstępne, po którym przystąpiliśmy do wspólnej realizacji zadań – powiedział por. Adam Stryjek. – W Żaganiu, tak jak w pozostałych ośrodkach, czuwamy przede wszystkim nad bezpiecznym przemieszczaniem sie ćwiczących wojsk – pilotujemy kolumny, pełnimy służbę patrolową, konwojową oraz realizujemy kontrolę ruchu drogowego – dodał oficer.

Grupy zadaniowe, w skład których wchodzą żołnierze z Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji i USA, współpracują z jednostkami terenowymi Żandarmerii Wojskowej, Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu. Ich dodatkowym zadaniem jest odpowiednie zabezpieczenie podczas ćwiczenia Anakonda-16 miejsc, które wizytują osoby kluczowe dla przebiegu ćwiczenia oraz dla państwa. Trasy przejścia i przejazdu, pomieszczenia, pojazdy, którymi przemieszczają się VIP-y przeszukiwane są pod kątem obecności materiałów wybuchowych zarówno przez specjalistów od pirotechniki jak i przez przewodników z psami przeszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych. W ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii przewodnicy z psami przeszkolonymi do wyszukiwania zapachów środków narkotycznych prowadzą także doraźne przeszukania żołnierzy.

Okres szkolenia przewodnika-specjalisty trwa 5 miesięcy i kończy się egzaminem, który jest integralną częścią szkolenia. Sprawdzian umiejętności przewodnika składa się z części teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej i ogólnych wiadomości z kynologii oraz części praktycznej (praca z psem - zakres wg przydziału etatowego i specjalności psa). Sprawdzian umiejętności psa składa się z takich elementów jak ogólne posłuszeństwo, pokonanie tor przeszkód oraz praca praktyczna z przewodnikiem. Po zaliczeniu sprawdzianu przewodnik otrzymuje upoważnienie do pracy z psem, natomiast pies – atest, który co roku potwierdza w WOFiTM. Obecnie w Siłach Zbrojnych RP służy ponad 200 przewodników z psami przeszkolonych w Celestynowie.

Psy służące w Siłach Zbrojnych RP przechodzą wraz z przewodnikami szkolenie w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, który oprócz prowadzenia zasadniczej działalności jaką jest zaopatrywanie polskich żołnierzy w produkty lecznicze oraz sprzęt medyczny, jako jedyny w Siłach Zbrojnych cyklicznie organizuje szkolenia przewodników, psów, pozorantów oraz sanitariuszy weterynaryjnych na potrzeby służb mundurowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

16 czerwca podczas VIP Day  w Drawsku Pomorskim żołnierze Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO zaprezentują swój sprzęt i wyposażenie.

<<<<<FOTOGALERIA>>>>>


Tekst: Sylwia Guzowska,  st. chor. sztab. Jakub Zalopany, ppor. Małgorzata Ziegenhagen
Zdjęcia: por. Adam Stryjek, Jozef Ziak, st. chor. sztab. Jakub Zalopany, chor. Daniel Budziłło, kpr. Mateusz Sawko, st. szer. Łukasz  Jarmołowicz