ANAKONDA
Aktualności 2016
Change version
Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) – gen. dyw. dr Cezary Podlasiński spotkał się z nowym dowódcą Sojuszniczego Dowództwa Wojsk Lądowych w Izmirze (Allied Land Command) - gen.broni Darrylem A. Williamsem.

 

Dzisiejsza wizyta w krakowskim Centrum była pierwszą  jaką złożył generał Williams po objęciu obowiązków nowego dowódcy ALC w Izmirze w Turcji po przylocie do Polski.

Podczas swojego pobytu w COLąd-DKL dowódca ALC został zapoznany ze strukturą i obszarami zadań które realizuje na codzień Dowództwo Komponentu Lądowego.  Generał Williams oraz towarzyszący mu jego zastępca – generał broni Paolo Ruggiero oraz szef sztabu ALC – gen. dyw. Salih Sevil zapoznali się także z  infrastrukturą stanowiska dowodzenia Komponentu Lądowego, które podczas ćwiczenia Anakonda-16 realizuje zadania dowództwa tylnej strefy (Rear Area Command).

W czasie spotkania zostały także wstępnie omówione przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie przez Sojusznicze Dowództwo Wojsk Lądowych w Izmirze i krakowskie Centrum jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczenia Anakonda-16. Generał Williams wraz z generałem Podlasińskim  rozmawiali podczas spotkania także o  możliwych obszarach współpracy na przyszłość.

Swoją wizytę w COLąd-DKL generał Williams zakończył pamiątkowym wpisem w Księdze Pamiątkowej krakowskiego Centrum.


<<<<<FOTOGALERIA>>>>>


Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Balik