ANAKONDA
Informacje o ćwiczeniu
Change version

KIEROWNIK ĆWICZENIA:
gen. broni MAREK TOMASZYCKI - DOWÓDCA OPERACYJNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

KIEROWNICTWO ĆWICZENIA:
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH, US ARMY EUROPE (USAREUR), DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH, POŁĄCZONE DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH NATO W IZMIRZE (LANDCOM), WIELONARODOWY KORPUS PÓŁNOC – WSCHÓD (MNC-NE).

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ĆWICZENIA

gen. bryg. SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI - ZASTĘPCA DOWÓDCY OPERACYJNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

 

KIEROWNIK ĆWICZENIA DS. WOJSK KOALICYJNYCH

gen. broni FREDERIC BENJAMIN (BEN) HODGES - DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH USA W EUROPIE

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ĆWICZENIA DO DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH I OGNIOWYCH

gen. broni MIROSŁAW RÓŻAŃSKI - DOWÓDCA GENERALNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

 

 

ANAKONDA-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym SZ RP w 2016 r i prowadzone będzie w dniach 07-17 czerwca br.

 
Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.

 
Ćwiczenie ANKODNA-16 powiązane będzie z realizacją szeregu krajowych przedsięwzięć szkoleniowych, z których ważnym elementem będzie Regionalne Ćwiczenie Obronne. Złożoność ćwiczenia ANAKODNA-16 wyraża się realizacją w jego ramach szeregu ćwiczeń Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego. Na rozmach ćwiczenia mają wpływ także przedsięwzięcia szkoleniowe Sojuszu odbywające się w tej części Europy. Najważniejsze to: ćwiczenie SWIFT RESPONSE dotyczące międzykontynentalnego przerzutu strategiczny sił USA do Polski oraz SABRE STRIKE obejmujące przemieszczenie sił USA do krajów bałtyckich i prowadzenie operacji na ich terytorium. ANAKONDA-16 bezpośrednio poprzedzona będzie ćwiczeniem BRILIANT JUMP, będącym najistotniejszym w tym roku sprawdzianem Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości - VJTF (tak zwanej Szpicy NATO. Siły hiszpańskiego korpusu NATO, stanowiące trzon lądowego komponentu Szpicy NATO, zostaną przemieszczone do Polski i po zakończeniu ćwiczenia wezmą udział w ANAKONDZIE-16 jako siły międzynarodowe. Również w terminie ANAKONDY-16, Flota Uderzeniowa NATO przeprowadzi odrębne ćwiczenie sił morskich BALTOPS na akwenie Morza Bałtyckiego.

 
Przyjęty scenariusz ANAKONDY-16 jest narzędziem umożliwiającym sprawdzenie reakcji ćwiczących na całe spektrum wyzwań zidentyfikowanych w trwających współcześnie konfliktach, w tym odpowiedzi na zagrożenie hybrydowe. Pododdziały będą realizować szereg zadań, do których należą przede wszystkim: integracja taktyczna dowództw i wojsk w układzie międzynarodowym, kierowanie ogniem broni połączonych, ewakuacja medyczna, likwidacja skutków użycia broni masowego rażenia, realizacja zadań państwa-gospodarza oraz przemieszczenie i ruch wojsk na dużą odległość. W czasie ćwiczenia nastąpi również przekazania zadań między wybranymi stanowiskami dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i elementami struktur dowodzenia NATO. Mobilny element dowodzenia Dowództwa Komponentu Lądowego NATO przejmie zadania od Polskiego Dowództwa Komponentu Lądowego, a większość sił lądowych przejmie w podporządkowanie Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód.

 
Ćwiczenie realizowane będzie w 7 głównych lokalizacjach w międzynarodowej strukturze dowodzenia. W czterech komponentach: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, ćwiczyć będzie 31 000 żołnierzy, w tym ok. 12 000 żołnierzy polskich. Zaangażowane zasoby sprzętowe to 3000 różnego rodzaju pojazdów, 105 statków powietrznych oraz 12 okrętów marynarki wojennej.

 
W wymiarze międzynarodowym w ćwiczeniu ANAKONDA-16 udział wezmą żołnierze z dziewiętnastu państw członkowskich NATO i pięciu państw Partnerstwa dla Pokoju oraz dwóch elementów sojuszniczych struktur dowodzenia.

 
W ramach transparentności działań SZ RP i budowania środków zaufania ćwiczenie ANAKONDA-16 zostało zgłoszone do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

 
Ćwiczenie pk. ANAKONDA-16 prowadzone jest w cyklu dwuletnim przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. We wcześniejszych edycjach w latach: 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 wzięło udział blisko 50 tys. żołnierzy.

 

 

Wybrane epizody w ramach ćwiczenia Anakonda-16:

 

6 czerwca

uroczyste otwarcie ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,

Szczegółowych informacji udziela: ppłk Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl

 

7 czerwca

blisko 2 tysiące spadochroniarzy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii przeprowadzi operację powietrzno-desantową w okolicach Torunia

Szczegółowych informacji udziela:  kpt. GIL Marcin, +48 693 357 110, rzecznikprasowy@6bpd.mil.pl


8 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny wybuduje przeprawę na rzece Wisła, którą pokona ponad 300 pojazdów w drodze do krajów bałtyckich (w ramach ćwiczenia SABER STRIKE), miejscowość Chełmno

Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com


9 czerwca

ćwiczenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej połączone ze strzelaniami na poligonie w Ustce
Szczegółowych informacji udziela: kpt. KUROWSKI Dariusz, +48 519 039 047


10 czerwca

pod osłoną ciemności polskie i amerykańscy wojska aeromobilne przeprowadzą szturm z wykorzystaniem 35 śmigłowców

Szczegółowych informacji udziela:LORENTZ Mirosław, +48 519 038 151, rzecznik21blt@sp.mil.pl

 

11 czerwca

pododdziały wojsk chemicznych oraz medyczne będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia oraz prowadzić ewakuację

brytyjski batalion wykona marsz pokonując przeprawę zbudowaną na rzece Odra w Białej Górze / k. Krosna Odrzańskiego

Szczegółowych informacji udziela: por. PĘDZIK Bartłomiej, +48 727 016 530, bartek6594@gmail.com

 

13 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny zaprezentuje swoje zdolności m. Chełmno
Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com

 

 

14 czerwca

Dzień Obserwatora w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie (uczestniczy korpus dyplomatyczny),
Szczegółowych informacji udziela: kpt. PIERZAK Tomasz, +48 601 066 829, oficerprasowy25bkpow@gmail.com

 

15 czerwca

po przekazaniu odpowiedzialności dla innej jednostki batalion zmotoryzowany wykona marsz pokonując przeprawę na Wiśle w okolicach Chełmna
Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727014318, lipczynski.p@gmail.com16 czerwca

Dzień Dostojnych Gości w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim Pomorskie – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Szczegółowych informacji udziela: ppłk PIETRZAK MAREK, +48 727 401 293, mpietrzak@mon.gov.pl


17 czerwca

Ceremonia zakończenia ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Szczegółowych informacji udziela: ppłk Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl


Media społecznościowe:


Facebook: https://www.facebook.com/Dowodztwo.Operacyjne

Twitter: https://twitter.com/DowOperSZ

Youtube: https://www.youtube.com/user/PolishComCam; https://www.youtube.com/user/DowOperRSZ

 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/131102638@N08/albums


Hashtagi:


#Anakonda16

#DowOperRSZ


Dane do serwera FTP:


adres: ftp.dpi.wp.mil.pl


login: allied_shield2


hasło: allied_shield2_2015


LOGO - POBIERZ #Anakonda16